Sikkerhet og ansvar

Følgende regler og ansvarserklæring gjelder for Drammen Klatresenter AS (Klatreverket Strømsø og Klatreverket Åssiden), heretter kalt Klatreverket.

Generelle regler

Fallsonen er området under en som klatrer. Du skal holde god avstand til fallsonen.

Du plikter å si i fra hvis du ser noen andre oppholde seg i en klatrers fallsone.

Du skal alltid være oppmerksom på omgivelsene dine. Vi ønsker derfor at ingen klatrer med hodetelefoner eller ørepropper.

Løping i lokalene og lek på tjukkaser er strengt forbudt. Klatrere som faller og sikrere som blir forstyrret kan gi alvorlige konsekvenser. Støynivået skal holdes moderat.

Er du over 18 år og har Topptaukort/Brattkort kan du veilede 1 annen person. Du skal oppholde deg på gulvet og holde backup på riktig måte til enhver tid. Spør oss hvis du er usikker!

For buldring er det ingen regler for sertifisering.

Vi setter pris på at du spør om ting du er usikker på. Vi er her for å hjelpe deg!

En foresatt signerer ansvarserklæringen og er ansvarlig for kompetansen og sikkerheten til den mindreårige.

Klatre topptau: Både sikrer og klatrer må ha Topptaukort.

Klatre led: Både sikrer og klatrer må ha Brattkort.

NB! En foresatt skal signere ansvarserklæringen og er ansvarlig for kompetansen og sikkerheten.

En foresatt skal signere ansvarserklæringen og må være tilstede til enhver tid. Klatrer må sikres av en voksen.

Det er den foresatte som har ansvaret for kameratsjekk ved all type klatring.

Autobelay (selvsikringsmaskin)

Alle som klatrer med Autobelay skal ha en sikkerhetsgjennomgang fra en av våre ansatte førstMeld fra i resepsjonen ved ankomst, så veileder vi deg videre.

Klatrer har selv ansvaret for korrekt innklipping og selvsjekk/kameratsjekk.

NB! Hvis du ser noen klatre uten å være klippet inn, gi umiddelbart beskjed til personen!

Alle som klatrer Autobelay hos oss skal ha en sikkerhetsgjennomgang først. Dette gjelder uavhengig av eventuell erfaring med slike maskiner fra andre sentere.

Nedre grense: 15 kg. Øvre grense: 140 kg.

Buldring

Alle kan buldre på eget ansvar.

aldri under en som klatrer. Hold god avstand til andre klatrere.

Sjekk at du ikke klatrer inn i linjen til en annen klatrer. Følg med og spør hvis det er flere som står og venter.

Vær oppmerksom når du hopper ned og øv på fallteknikk*. Klatre eventuelt litt ned før du hopper.

*God fallteknikk: Flytt blikket til landingen din. Ha skulderbreddes avstand mellom beina. Bøy knærne, armene og nakken inn mot kroppen. Når du lander: IKKE prøv å ta deg for, men fortsett bevegelsen ved å rulle over på ryggen eller siden. 

Ingen drikkeflasker eller andre harde greier her, takk!

Kalk på hendene gir en bedre friksjon.

Kalk og svette på klatretakene gjør dem glatte og kjipe.

Det er god stil å pusse over takene med en børste, både for din egen og for andres del. 

Lån en børste av oss, eller kjøp din egen i butikken vår.

Tauklatring

Det er ikke tillatt å sikre andre klatrere uten relevant sikringsbevis (Topptaukort/Brattkort). Du kan klatre så lenge den som sikrer deg har sikringsbevis.

De aller fleste klatreulykker kunne vært unngått dersom man hadde gjennomført en skikkelig kameratsjekk. Hos oss er det et absolutt krav at du har full kontroll på kameratsjekken når du klatrer tau.

Klatrevettplakaten finner du også oppslått i våre lokaler.

Alltid kameratsjekk – Ta en god sjekk av hverandre før klatring og etter hvert taubytte.

Kommunisér tydelig – Gi tydelige meldinger og klare svar. Alltid øyekontakt før nedfiring!

Slipp aldri bremsegrepet – Alltid lukket grep rundt bremsetauet, uansett hvilken taubrems som brukes. 

Med Topptaukort kan du sikre alle steder der det henger topptau.

Du må vise Topptaukortet fysisk eller digitalt på forespørsel fra en ansatt i Klatreverket.

Klatreverkets klatrevakt kan nekte deg å sikre dersom du opptrer uforsvarlig.

Med Brattkort kan du sikre en klatrer som leder, på alle vegger.

Du må kunne vise Brattkortet fysisk eller digitalt på forespørsel fra en ansatt i Klatreverket.

Klatreverkets klatrevakt kan nekte deg å sikre og klatre dersom du opptrer uforsvarlig.

Du kan sikre på de laveste veggene våre (inntil 10 meter), forutsatt at du

  • har vært på et godkjent kurs nylig
  • selv vurderer at du er i stand til å sjekke klatreutstyret, gjøre korrekt kameratsjekk og sikre forsvarlig

 

Ansvarserklæring

1. Klatreverket forplikter seg til å holde følgende i forsvarlig stand: klatreveggene, faste topptau, Autobelay og utleieutstyr.

2. Klatreverkets regler er lest og forstått. Hvis noe er uklart, vennligst spør personalet.

3. All buldring, klatring og opphold ved veggene skjer på eget ansvar. DU er selv ansvarlig for å ikke oppholde deg i fallsonen til personer i veggen.

4. Be enhver som står i en fallsone om å flytte seg. Ikke avvik fra den oppsatte ruten/linjen du klatrer. Du har vikeplikt for klatrere over deg i veggen.

5. AUTOBELAY: Ingen skal bruke disse uten å ha gjennomgått opplæring. Klatrer har ansvar for korrekt innklipping og selvsjekk/kameratsjekk.

6. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at alt utstyret du benytter er i forsvarlig stand, riktig montert og for å gjennomføre selvsjekk/kameratsjekk. Dette gjelder all klatring, inkludert aktiviteter i Klatreverkets regi, eget utstyr og utstyr leid av Klatreverket. Du har selv ansvar for korrekt bruk av en godkjent sikringsmetode.

7. Alle brukere av Klatreverkets fasiliteter forplikter seg til å følge instruktørens/personalets anvisninger samt regler og oppslag på senteret.

8. Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler ved anlegget melder du ifra til personalet.

9. Dersom du oppdager at andre klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter seg selv eller andre i fare, si ifra til den det gjelder, eller til personalet.

10. Klatreverkets ansvarsforsikring dekker kun Klatreverkets ansvar (punkt 1). I tillegg bør du selv sørge for ulykkesforsikring som dekker klatring.

Signér

Jeg signerer på vegne av meg selv. Jeg har lest og forstått

  1. Generelle regler
  2. Ansvarserklæringen

Jeg er foresatt og signerer på vegne av en mindreåring. Jeg har lest og forstått

  1. Generelle regler
  2. Ansvarserklæringen
 
Jeg har gått igjennom reglene sammen med den mindreårige som jeg signerer på vegne av.