Klatregruppe for barn

Denne gruppen er for barn som har fylt 8 år og vil bli kjent med klatring, eller som har prøvd klatring og har lyst å holde på med det.

På barnegruppen er lek og sosialisering i fokus, og vi utforsker ulike tilnærminger til klatring i en sosial sammenheng. Vi klatrer tau, utforsker buldring og løser klatrerelaterte oppgaver.

Aldersgrense: Minst 8 og maks 9 år

Sted: Klatreverket Strømsø (Tollbugata 115)

Pris

Alle våre barne- og ungdomsgrupper følger samme prismal.

Prisen regnes ut i fra 220,- per trening. Oppstartsdato, ferie og fridager vil påvirke totalprisen.

Betaling skal skje ved oppmøte første gang.

Prøvetime: 250,- Bestilles via drammen@klatreverket.no

Rabatt: Dersom man går på mer enn én gruppe får man 20% rabatt på øvrige grupper. For søsken gis 20% rabatt til søsken nummer to og tre.

Påmelding høst 2024

Høstsemesteret starter i uke 34.

Vi har løpende påmelding hele semesteret.

Avbestillingsvilkår

Dersom man slutter, eller av ulike årsaker ikke ønsker å fullføre semesteret, får man tilbakebetalt summen av resterende treninger minus 660,-.