ALDERSGRENSER

Klatreverket Strømsø

For alle aldre og nivåer! 

Alle barn under 13 år skal følges av en voksen.

Alle barn under 10 år skal være under kontinuerlig oppsyn av en voksen.

Ellers ingen aldersgrenser, verken øvre eller nedre!

NB! En voksen skal signere ansvarserklæringen for alle under 18 år.

Klatreverket Åssiden

Dette senteret er ikke tilpasset små barn. Nedre anbefalte aldersgrense er 10 år.

Barn under 10 år som er vant med «voksenklatring» må gjerne klatre her!

Alle barn under 13 år skal følges av en voksen.

NB! En voksen skal signere ansvarserklæringen for alle under 18 år.