Personvernerklæring for Klatreverket AS

Personopplysninger vi lagrer

Alle besøkende som skal klatre må signere Ansvarserklæringen. Vi lagrer navn og epostadresse.

Om du har inngangskort (klippekort, sesongkort, saldokort*) lagrer vi følgende personopplysninger om deg;

  • Navn, postnummer og mobilnummer samt signatur på at du har lest og akseptert ansvarserklæring
  • Om du er under 18 år, har en foresatt godkjent at personopplysininger om deg er lagret. Dette gjelder både som deltager på kurs eller treningsgrupper eller om du har inngangskort.
  • Om du har personlig inngangskort knyttet til arbeidsplassen er denne knytningen lagret.
  • Om du har gitt oss samtykke, kan vi lagre kjøpskvitteringer, kjønn, fødselsdato, epostadresse og passord til Din side.
    Vi lagrer ingen betalingsinformasjon.

 

*Saldokort gjelder kun for kunder i Oslo.

 

Formål med lagring av personlig data

Cookies på digitale enheter lagres til bruk i analyse og markedsføring. Sjekk «Cookie policy» for detaljer.
Inngangskort er personlig, og derfor lagrer vi informasjon om deg, så det er enkelt å vedlikeholde kortet.
Vi innhenter et eget samtykke for utsendelse av nyhetsbrev og interesselister. Har du samtykket, mottar du nyhetsbrev med informasjon og gode tilbud til oppgitt epostadresse. Du kan avslutte samtykket i hver eneste utsendelse.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere (for eksempel i forbindelse med klatrekurs og andre arrangementer).

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger knyttet til kjøp av kurs og andre varer i nettbutikken, lagres i 12 til 18 måneder før de slettes. Om vi lagrer kjøpskvitteringer på dine vegne, slettes ikke personopplysninger annet enn på din anmodning.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Ved flytting eksporteres informasjonen til et åpent og plattformuavhengig format.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. All sensitiv data er lagret hos vår databehandler Data Nova. Betalingsinformasjon oppgitt i nettbutikken lagres hos Nets.

Behandlingsansvarlig

Dag Cappelen Papazian er på vegne av Klatreverket behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig på epost til Klatreverket AS.